De Fit & Krachtig intake

Om de gewenste vooruitgang te boeken is het belangrijk om te weten waar u nu staat. Om uw beginpunt te bepalen maken wij gebruik van de InBody lichaamscan. Dit apparaat is het meest nauwkeurige meetapparaat op de markt. Zie deze meting als je nul-meting. Oftewel jouw startpunt naar een fit en krachtig leven.

Na de meting doen we een lichaamsspier analyse. Hier onderzoeken we het lichaam op mogelijk blessures en leren we de bewegingsuitslagen van het lichaam kennen. Zo krijg je een duidelijk beeld waar mogelijk blessures kunnen opspelen en kan er gelijk een preventieplan opgesteld worden.

Na aanleiding van deze 2 analyses gaan we jouw doelen opstellen en analyseren hoe jij deze kunt behalen. Na uitleg over de meting en de lichaamsanalyse, krijg je uitleg over het Fit & Krachtig programma. Het programma laat jou terug keren naar jouw natuurlijke kracht door

  • Natuurlijke voeding: Voeding die ons energie geeft ipv kost
  • Natuurlijke trainingen met bewegingen die voor ons lichaam bedoeld zijn
  • Geestelijke rust: Herstel de natuurlijke balans tussen ontspanning en stress
  • Waardevolle connecties: Een community die jou help en ondersteund

In dit gesprek komt naar voren of het traject bij je past en of we een basis hebben om een samenwerking te starten naar een Fit & krachtig leven.

De Scan in het kort

15 minuten Inbody scan
10 minuten lichaam spiertest
20 minuten resultaten en programma bespreken.

Kosten van deze test zijn 49,95.

Te betalen door te pinnen of contant in onze box af te rekenen.

Je kunt een afspraak boeken door de onderstaande knop in te drukken.

Boek nu een intake

Waarom de Fit & Krachtig intake

Om jou optimaal van die te kunnen zijn, willen wij graag weten wat jou doel is. Maar om jou naar je doel te helpen hebben we een startpunt nodig. Zo kunnen we analyseren of jou doel haalbaar en mogelijk is. Dit startpunt, de weg naar jou doel en het eindpunt schetsen we in onze intake

Waarom de Inbody test?

De inBody weegschaal is de meest nauwkeurige meeting op de markt. De machine is ontwikkeld in samenwerking met het ziekenhuis en geeft het meest betrouwbare beeld van de gezondheid van jou lichaam op dit moment.

Wat haal je uit de Inbody meting?

Lichaamsanalyse

De Inbodyscan geef een beeld van jou lichaamssamenstelling. Het is een nauwkeurige weergave van jouw vetpercentage, spiermassa, vetmassa en de spierbalans. Ook het vochtgehalte rondom gewrichten wordt meegenomen om te kijken of er een ontsteking of blessure in het lichaam aanwezig is.

Visceraal vetgebied

Viceraal vet is het vet dat zich om de organen begeeft. Hoe meer vet er om de organen zit hoe minder deze functioneren en hoe slechter jij je gaat voelen. Te veel viseraal vet is slecht voor de gezondheid. Een verkeerde manier van eten verhoogt het viserale vetgehalte. Een vehoogt visceraal vet wordt in verband gebracht met orgaanfalen, vormen van kanker en een verhoogde bloeddruk. Het is dus zeer gevaarlijk voor je gezondheid. Het maximale wat je dient te hebben is 100 cm2 maar dit is al vrij hoog.

Bloeddruk meten

Een verhoogde bloeddruk is een van de belangrijkste doodoorzaken bij vroeg overlijden. Een verhoogde bloeddruk maakt jou vatbaarder voor hart en vaatziekte en sommige vormen van kanker. Ook zegt dit iets over jouw trainingsbalans. De Balans tussen kracht en conditie en waar jouw focus voor de komende periode op zou moeten liggen. Verder zegt jouw bloeddruk iets over de balans in je leven, of je veel stress ervaart of dat alles in balans is. Aan de hand van de uitkomst kunnen we een advies geven wat jou meer balans kan geven in je dagelijkse leven.

Lichamelijke balans

Iedereen heeft een voorkeurs kant; links of rechts. Wanneer het verschil in kracht tussen links en rechts te groot wordt, kan dit op lange termijn blessures veroorzaken. De inbodyscan geeft een duidelijk beeld van het krachtsverschil tussen links en rechts en kan jou hierdoor helpen het verschil terug te brengen, waardoor potentiele blessures in een vroeg stadium verholpen kunnen worden.

Lichaamsbouw

Uit de inbodyscan komt een lichaamsprofiel. Atletisch, normaal of nietatletisch. Dit kunnen we gebruiken om de juiste voeding voor jou te bepalen. Dit is afhankelijk van je lichaamstype en je doel.

Mineralen of eiwitten tekort

De inbodyscan geeft een beeld van de beschikbare mineralen en eiwitten. Deze worden gebruikt om de 13 lichaamsprocessen te ondersteunen. Een tekort kan op dit moment of in de toekomst lichamelijke of mentale klachten veroorzaken. Denk hierbij aan blessures, maar ook een hevige menstruatie cyclus, huidproblemen of minder glanzend haar. Aan de hand van deze cijfers kan het juiste advies worden opgesteld.

Lichaamswater

Totaal Lichaamswater (TBW) kan onderverdeeld worden in Intracellulair water (ICW) en Extracellulair water (ECW). Intracellulair water is de hoeveelheid lichaamswater in de cellen, Extracellulair water is de hoeveelheid lichaamswater buiten de cellen. Een toename van ECW, zonder toename van ICW, kan wijzen op de aanwezigheid van een inwendige zwelling en/of een ontsteking. De kan je met de inbodyscan tijdig opsporen en er kan actie ondernomen worden.

Spiertesten

Om te kijken of de spieren goed functioneren doen we een aantal spiertesten. Ook analyseren we of je gewrichten de juiste bewegingsuitslag vertonen. Dit kan de oorzaak zijn van pijnjes en of blessures. Aan de hand van deze testen kan een advies op maat worden opgesteld en de balans in je lichaam kan worden hersteld.

Al deze informatie geeft een duidelijk startpunt weer. Aan de hand van dit startpunt en jouw doel (het eindpunt) kunnen we een plan samenstellen om jou je doel te laten bereiken.

Zet nu de eerste stap en boek een intake!

Boek nu een intake